BL100-HN
产品说明:
产品名称: BL100-HN
产品简规: BL100-HN
完全电磁式
符合标准: IEC60947-2、GB14048.2
额定使用电压:110~440V
额定漏电动作电流:30/100/500m A(非延时型)
100/300/500 m A(延时型)订货时须注明
额定动作时间:0.1秒(非延时型)
0.1/0.4/0.8/2.0秒切换(延时型)
分断能力:
ICU:
230V/50KA
400V/25KA
440V/15KA
Ics = 50%Icu
地址:佛山市禅城区后龙一街2号第一号铺     邮编:528000      E-MAIL:slgmail@126.com     
电话:0757-83990738、83990748、83990720、83200180 传真:0757-83995711 QQ:1665383737